Koor 2018

Koor 2017

Koor 2017 onder leiding van mnr. Nic Laric verower 'n A++ by Kunsfees